Akademia Samodzielności

Na Przełęczy Kondrackiej

Wycieczka z uczniami szkoły Montessori w ramach Zielonej Szkoły organizowanej przez Akademię Samodzielności.

Trasa: Dolina Małej Łąki – Przełęcz Kondracka – Dolina Kondratowa – Kuźnice.