Hokus Krokus

Udział w projekcie komunikacyjno-edukacyjnym Gminy Kościelisko i Tatrzańskiego Parku Narodowego:

  • przygotowanie merytoryczne materiałów edukacyjnych,
  • prowadzenie szkoleń dla turystów i kwaterodawców,
  • prowadzene „krokusowych” wycieczek dla turystów,
  • kontakt z mediami,
  • udział w filmie.

Więcej informacji na www.hokuskrokus.pl/